Tappersheul bereikbaar met openbaar vervoerTappersheul bereikbaar met openbaar vervoer
 
Het doortrekken van buslijn 5 is op dit moment de beste oplossing om de bereikbaarheid van Tappersheul met het openbaar vervoer te verbeteren. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen ViTap, Syntus en het college over de mogelijkheden om Tappersheul beter te ontsluiten met het openbaar vervoer. Het college blijft zich inzetten om bedrijventerrein Tappersheul in de toekomst directer te laten bedienen.
 
Bedrijventerrein Tappersheul was tot en met 2019 alleen bereikbaar met de buurtbus. Dat kan beter, zo vond ook het college. Het blijkt op dit moment echter niet mogelijk om een nieuwe buslijn in het leven te roepen om Tappersheul te bedienen. Openbaar vervoer wordt in de gehele provincie Utrecht aangeboden volgens vaste afspraken, een zogenaamde concessie.

De huidige concessie loopt van 2017 – 2023. In die periode stelt de provincie een vast aantal dienstregelingsuren beschikbaar, waarvoor de vervoerders het totale openbaar vervoer in de hele provincie moeten aanbieden. Kleine wijzigingen, zoals het doortrekken van buslijn 5, zijn in deze periode wel mogelijk. Grotere wijzigingen, zoals een nieuwe route rijden via Waarder, kunnen echter niet. Want als de bus meer uren wordt ingezet in Oudewater, zijn er op een andere plek in de provincie minder uren openbaar vervoer beschikbaar.
 
Wethouder Walther Kok (verkeer): “Een goede ontsluiting van Tappersheul is belangrijk, wij zetten ons daar graag voor in. Voor nu is het doortrekken van lijn 5 naar Tappersheul het best haalbare. Alle partijen zijn hier tevreden mee. In het voorjaar van 2020 komt er een uitvraag voor de dienstregeling van 2021. Samen met het college van Woerden zullen wij dan onze wensen kenbaar maken om een directere en snellere  verbinding met Woerden te realiseren.”

Onderwerpen