Nibud: Vakantie voor meer mensen te duur

Logo
 

Nibud: Vakantie voor meer mensen te duur

 

Opnieuw gaat ruim een kwart van de Nederlanders niet met vakantie. 64 procent van hen vindt vakantie te duur. Vorig jaar ging nog 54 procent om die reden niet met vakantie. Dat blijkt uit de Vakantiegeldenquête 2019 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het vakantiegeld wordt door de meeste mensen nog altijd het vaakst gebruikt waar het voor bedoeld is: het betalen van de vakantie. Het Nibud ziet sinds 2015 wel een lichte toename in het gebruik van het vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden.

Vier jaar geleden besteedde 12 procent van de mensen het vakantiegeld daaraan, nu is dat 18 procent. Bij mensen met een inkomen beneden modaal komt dit vaker voor dan bij andere inkomensgroepen. Ook besteden zij het vakantiegeld vaker aan huishoudelijke uitgaven. Mensen met een boven modaal inkomen, sparen vaker van hun vakantiegeld. Dat doen zij vooral om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Van de mensen met een inkomen beneden modaal gaat 52 procent niet met vakantie. Alleenstaanden blijven het vaakst thuis. Van de gezinnen gaat ruim een vijfde niet.

Redenen om niet met vakantie te gaan:Bestemming vakantiegeld:
 
 
 
 
 
 
 


Rondkomen

Mensen die moeilijk kunnen rondkomen, rekenen vaker dan anderen uit of ze de vakantie kunnen betalen als ze met vakantie kunnen gaan. Ze boeken lang van tevoren en reserveren vaker een bedrag dat ze uit kunnen geven. Mensen met wisselende inkomsten (uitzend- en oproepkrachten, ondernemers en zzp’ers) verdienen vaker beneden modaal en hebben vaker moeite met rondkomen dan mensen met stabiele inkomsten (langdurige contracten). Desondanks gaan zij even vaak met vakantie.

2000 euro

Van de mensen die wel gaan, verwacht de ene helft aan de langste vakantie meer en de andere helft minder kwijt te zijn dan 2.000 euro. Vorig jaar lag de mediaan op 1.500 euro. In de meeste gevallen betalen mensen hun vakantie van spaargeld en van het vakantiegeld.

Begroting

In 2019 reserveert 59 procent een bedrag dat zij per dag, per week of tijdens de gehele vakantie kunnen besteden. Dat is meer dan twee jaar geleden, toen deed de helft van de vakantiegangers dat. 45 procent geeft tijdens de vakantie meer uit dan zij van tevoren hebben gepland. Dit komt doordat zij op vakantie willen kunnen genieten, alles willen doen wat kan en extra spullen kopen. Ook blijken posten vaak duurder dan gepland of zijn er onverwacht extra kosten. Mensen die een bedrag voor de hele vakantie reserveren en niet met een bedrag per dag of per week rekenen, komen het vaakst het beste uit. Zij denken goed na over hun vakantiebegroting en houden vast aan het budget dat zij van tevoren hebben bepaald. Een vijfde houdt geld over, zij begroten hun vakantie ruim en letten goed op hun uitgaven.

Extraatje

De meeste mensen (67 procent) die het vakantiegeld jaarlijks krijgen, zien het als een leuk extraatje. Van de mensen die het vakantiegeld maandelijks ontvangen, rekent 40 procent het vakantiegeld mee als vast inkomen. Van de mensen die het vakantiegeld in één keer krijgen, doet 27 procent dat. Werknemers die het jaarlijks ontvangen, sparen vaker van het vakantiegeld dan mensen in loondienst die het maandelijks krijgen.

Achtergrond bij dit onderzoek

Sinds 2002 doet het Nibud onderzoek naar de besteding van het vakantiegeld. In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Gaan mensen dit jaar op vakantie? Zo ja, hoe vaak gaan ze op vakantie? Wat geven ze uit tijdens de vakantie? Gebruiken ze vakantiegeld voor vakantie-uitgaven of betalen ze vakantie op een andere manier?

Wat doen mensen verder met hun vakantiegeld? De dataverzameling is uitgevoerd door Dynata (voorheen Survey Sampling International) in de periode 21 mei tot 2 juni 2019, de periode dat de meeste mensen hun vakantiegeld ontvangen. De online vragenlijst is ingevuld door 939 panelleden. De panelleden vormen (na weging) een representatieve weergave van de beroepsbevolking van 18 tot 65 jaar. Om uitspraken te kunnen doen over zzp'ers, is extra geselecteerd uit een zakelijk panel van Dynata (n=122).
 

 
Bijlage
Thumbnail  Vakantiegeldenquête 2019 
 

Onderwerpen