Provincie Zuid-Holland blijft publiceren in huis-aan-huisbladen dankzij GroenLinksProvincie Zuid-Holland blijft publiceren in huis-aan-huisbladen dankzij GroenLinks
 

De Provincie Zuid-Holland blijft voorlopig berichten publiceren via de lokale huis-aan-huisbladen. Daarnaast gaat het provinciebestuur kijken hoe zij beter met haar inwoners kan communiceren. Dat is de uitkomst van het debat van afgelopen woensdag dat was aangevraagd door GroenLinks Zuid-Holland.
 
GroenLinks diende een voorstel in om provinciale besluiten te blijven publiceren via huis-aan-huisbladen. Negentig procent van de inwoners van Zuid-Holland leest weleens een huis-aan-huisblad.
 
De fracties van 50Plus, Partij voor de Dieren, de PvdA, de PVV, de SP en groep Verkoelen waren mede-indieners van het voorstel, en een ruime meerderheid van de provinciale volksvertegenwoordiging stemde voor.
 
GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: “Het is ontzettend belangrijk dat we als overheid helder en duidelijk communiceren met onze inwoners. Sterke lokale media zijn een pijler voor onze democratie. Met dit besluit willen we onze inwoners beter informeren én met elkaar in gesprek over het versterken van onze lokale media.” Daarnaast verliezen de huis-aan-huisbladen geen advertentie inkomsten door dit besluit.
 
De provincie zal berichten blijven publiceren die verwijzen naar de provinciale besluiten.

De besluiten zelf zullen te vinden zijn via www.overheid.nl. 

Onderwerpen