GroenLinks: afschaffen publicatie provinciale besluiten in huis-aan-huis bladen is onverantwoordGroenLinks: afschaffen publicatie provinciale besluiten in huis-aan-huis bladen is onverantwoord
 
GroenLinks vindt het onverantwoord en onzorgvuldig dat de provincie Zuid-Holland met ingang van 1 januari 2018 provinciale besluiten niet meer publiceert in de veelgelezen regionale en lokale huis-aan-huis bladen. Samen met de fracties van Partij voor de Dieren en 50PLUS stelde GroenLinks hierover schriftelijke vragen.
 
Vanaf 1 januari 2018 staan provinciale kennisgevingen van bijvoorbeeld verleende vergunningen en ontvangen meldingen van de provincie en omgevingsdiensten alleen nog op de website www.overheid.nl en niet meer in de huis-aan-huisbladen.
 
GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin:“Het is ontzettend belangrijk dat we als overheid helder en duidelijk communiceren met onze inwoners. Als het provinciebestuur belangrijke besluiten neemt, zoals het verlenen van milieuvergunningen, moeten inwoners daarover actief geïnformeerd worden. Ook mensen die digitaal niet vaardig zijn – en dat zijn veel mensen – moeten deze informatie kunnen ontvangen. De veelgelezen papieren huis-aan-huis bladen zijn door hun grote bereik hiervoor nog steeds een heel geschikt middel.”
 
Daarnaast vindt GroenLinks  het geen goede ontwikkeling dat lokale en regionale media door het niet-publiceren van deze kennisgevingen een groot deel van hun inkomsten gaan missen. “Voor de kwaliteit van onze democratie is het belangrijk dat onze lokale en regionale media goed functioneren”, vindt de fractievoorzitter.

Onderwerpen