Renewi en Nature’s Pride maken een punt van nulRenewi en Nature’s Pride maken een punt van nul

 
Bedrijven Renewi en Nature’s Pride gaan aan de slag als ambassadeur verkeersveiligheid. In beide organisaties maakt aandacht voor het thema al onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Veiligheid is belangrijk en verkeersveiligheid is daar vanzelfsprekend een onderdeel van.
Met het ambassadeurschap maken ze zichtbaar wat ze doen en roepen ze andere organisaties op om het goede voorbeeld te volgen.
 
De aanpak “Maak een punt van nul” is een initiatief van het Regionaal Ondersteuningsbureau Zuid-Holland (ROV-ZH). Als kennismakelaar en aanjager zet ROV-ZH zich in voor meer veilig verkeersgedrag. In 2018 stierven alleen al in de provincie Zuid-Holland 100 personen in het verkeer. Het aantal ernstige gewonden ligt hier jaarlijks rond de 5500.
“Dat zijn 15 mensen per dag die door een ongeval een aantal dagen in het ziekenhuis moeten verblijven of zelfs helemaal niet meer thuiskomen”, aldus Astrid Homan, programmamanager van het regionale ondersteuningsbureau. “We willen dat meer mensen zich bewust worden van de gevaren in het verkeer en hun gedrag aanpassen. Het merendeel van de ongelukken komt namelijk door gedrag. Verkeersveiligheid is dus een verantwoordelijkheid van alle verkeersdeelnemers. Verkeersveilig gedrag moet de norm worden.”
Het ROV is daarom actief op zoek naar partners die zich willen inzetten voor die bewustwording. “We zijn er trots op dat deze twee organisaties zich nu ook bij ons aansluiten”, voegt Homan toe.
 
Renewi zet zich actief in om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid en doet dat niet alleen in de eigen organisatie maar ook daarbuiten. Zo worden gedurende het jaar op diverse scholen dode hoek lessen gegeven. Het onderwerp komt ook terug in functioneringsgesprekken en teamoverleggen.
“Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk onderwerp” zegt Eric Pero, regiodirecteur Renewi, “dagelijks hebben wij honderden voertuigen op de weg, onder andere in de binnensteden. Het wordt overal drukker op de weg, maar nergens is dat beter merkbaar dan in de stedelijke woonomgeving. De ruimte is krap en al die weggebruikers samen, dat leidt steeds vaker tot risicovolle situaties.”
 
Twan de Berk, Health, Safety and Environmental Coördinator van Nature’s Pride geeft aan: “We vinden verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. We willen dat iedereen elke dag weer veilig op het werk en thuiskomt. De reis naar ons toe hoort daar dus ook bij. Voor de leaserijders van het bedrijf is er een rij veilig verklaring opgenomen in het gebruikersreglement dat medewerkers ondertekenen. De verklaring is een integraal onderdeel van het leasepakket. Daarin staat onder andere een passage over veilig gebruik van de telefoon, maar zijn ook andere gedragsregels opgenomen voor de automobilist. Naast gedragsregels voor onze leaserijders kennen we ook de gewoonte om bij bedrijfsevents iedereen op te roepen om te zorgen voor veilig vervoer naar huis.“
 
Renewi en Nature’s Pride sluiten zich aan bij een groeiende groep organisaties in de provincie Zuid-Holland, waaronder DON opleidingen, RDW, RaNed, Transportservice Schelluinen, Gebroeders Van der Poel en NedCargo die zichtbaar streven naar minder verkeersslachtoffers.
Op 9 september aanstaande organiseert ROV Zuid-Holland een symposium met de titel “Verkeersveiligheid, wat is het jouw waard?”. De ambassadeurs krijgen daar het podium en hebben een duidelijke boodschap: “Alleen gezamenlijk maken we echt een punt van nul.
Kijk op www.maakeenpuntvannul.nl en doe ook mee”.

Onderwerpen