Zuid-Hollandse Staten in de slag met QBuzzZuid-Hollandse Staten in de slag met QBuzz

GroenLinks en SP doorbreken met steun van alle partijen in Zuid-Holland de politieke stilte tijdens het formatieproces om te praten over oplossingen voor het openbaar vervoer in de Drechtsteden.
 
Sinds QBuzz daar in december de bussen en treinen rijdt stapelen de problemen zich op. Het ene probleem is nog niet opgelost of het volgende dient zich alweer aan. De provincie heeft al 3 ton boete opgelegd, de dienstregeling is bijgesteld, er zijn nieuwe bussen gekomen en het blijft maar misgaan. Het geduld van de Provinciale Staten raakt op, op initiatief GroenLinks en SP willen Provinciale Staten unaniem van het provinciebestuur, de bonden en vooral ook QBuzz zelf horen wat er allemaal misgaat, hoe dat komt en vooral ook hoe het opgelost wordt.
 
Fractievoorzitter Berend Potjer van GroenLinks: “We hebben een acuut probleem dat snel opgelost moet worden om de honderdduizenden mensen in de Drechtsteden goed openbaar vervoer te bieden. Reizigers komen te laat op afspraken en op hun werk, omdat de bus niet rijdt. Als je dat te vaak doet kan je ander werk gaan zoeken. Zo pest je dus mensen de bus uit en de auto in. We moeten deze neerwaartse spiraal snel doorbreken!”
 
Fractievoorzitter Lies van Aelst van SP vult aan: “We zien in een paar maanden tijd afbreken wat wij in jaren hebben opgebouwd. Reizigers haken af, bussen raken leger. Dat kan zo niet langer! Qbuzz heeft haar gunning als vervoerder in de Drechsteden tot nu toe niet waar kunnen maken. Wij gaan kijken hoe we het OV in de regio weer op niveau kunnen krijgen, met of zonder Qbuzz.'
 
De Statenleden vragen het provinciebestuur om een feitenrelaas over de problemen en maatregelen bij QBuzz. Op basis daarvan willen zij met reizigersvereniging RODAV, de betrokken bonden, het personeel (OR) en de directie van Qbuzz bespreken hoe de problemen zijn ontstaan en welke oplossingen mogelijk zijn. 

Onderwerpen