Kabinet en provincie pakken bodemdaling Groene Hart aanKabinet en provincie pakken bodemdaling Groene Hart aan

Het kabinet trekt miljoenen uit om bodemdaling in het Groene Hart aan te pakken. Het gebied is daar vanwege de veenbodem erg gevoelig voor, wat allerlei nadelige gevolgen en risico’s met zich meebrengt.

“Als de bodem daalt, kunnen woningen, erfgoed, spoor en wegen verzakken”, zegt de Zuid-Hollandse VVD-fractievoorzitter Tiemen Brill. “Maar het levert ook problemen op voor de landbouw en de natuur. Bovendien komt door de oxidatie van het veen heel veel CO2 vrij. Er zijn dus meer dan genoeg redenen om de bodemdaling snel tegen te gaan.”

Het kabinet trekt nu geld uit voor een zogenaamde ‘Regiodeal’, waarbij de Randstadprovincies concreet aan de slag gaan voor het Groene Hart. Zuid-Holland trekt zelf ook de portemonnee. Brill: “Het is belangrijk dat we dit gezamenlijk doen en echt naar de lange termijn kijken. We richten ons vooral op kennis en innovatie, zodat we er op een slimme manier iets tegen kunnen doen.”

Tegelijkertijd moeten we voorbereid zijn op de gevolgen als de bodemdaling toch doorzet. Brill: “Dat betekent bijvoorbeeld dat we toekomstbestendig gaan bouwen en dat boeren op een vernieuwende manier gaan ondernemen. Ook daarbij staan kennis en innovatie centraal.”  

Onderwerpen