GroenLinks: Succes Groene Cirkels Verdient NavolgingGroenLinks: Succes Groene Cirkels Verdient Navolging

Het Groene Cirkels Bijenlandschap zorgt al na 3 jaar voor een groter en gevarieerder aantal bestuivende insecten. GroenLinks wil daarom dat dit succes navolging krijgt in de rest van de provincie. Een voorstel daarvoor is met algemene stemmen aangenomen door de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
 
Statenlid Robert Klumpes: 'zoals bekend is het aantal bestuivers in veel gebieden meer dan gehalveerd. Daarom is dit succes echt een lichtpuntje. Door ook op andere plekken meer bestuivende bloemen in te zaaien, minder te maaien en het groen de ruimte te geven kunnen we het tij voor de bij keren.'
 
Het Groene Cirkels bijenlandschap is een netwerk van leefgebieden en corridors met bloeiende planten en nestelgelegenheid tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer. Heineken is samen met de Provincie Zuid-Holland en de regio Holland-Rijnland initiatiefnemer.  
 

Onderwerpen