Onderzoek waterbesparing hard nodigOnderzoek waterbesparing hard nodig

Op aandringen van GroenLinks en VVD gaat de Provincie Zuid-Holland onderzoeken hoe ook in de toekomst voldoende zoetwater beschikbaar blijft. Dit onderzoek gaat nog voor de verkiezingen van volgend jaar plaatsvinden. Na de droge zomer van 2018 is het watervraagstuk nog urgenter geworden.   
 
De hitte en de daarmee gepaard gaande droogte van afgelopen zomer heeft grote consequenties. Landbouw- en natuurgebieden hebben een tekort aan zoetwater. Door de lage waterstand drogen dijken uit en wordt de binnenvaart belemmerd. Met de zoetwatervoorziening aan huishoudens is het maar ternauwernood goed gegaan. En als het dan regent, dan gaat dat gepaard met felle regenbuien, die zo heftig zijn, dat de grond geen tijd heeft om het water te absorberen, waardoor kelders en landbouwgebieden onderlopen. Experts verwachten dat dit soort perioden in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen.
 
Dit was aanleiding voor de GroenLinks om te vragen hoe de zoetwatervoorziening in Zuid-Holland ook in de toekomst voldoende gewaarborgd blijft. GroenLinks Statenlid Robert Klumpes: 'Nederlanders zijn beroemd om hun strijd tegen het water. Maar we kunnen ook niet zonder! Laat deze droogte een ‘wake-up call’ zijn. We moeten zoeken naar slimme oplossingen om niet alleen droge voeten te houden, maar ook om voldoende water te hebben op de plekken waar dat nodig is.'
 
Klumpes benadrukt dat het water dat Nederland via de rivieren binnenstroomt nog beter kan worden benut:  '75% van het zoetwater dat onze provincie binnen komt stroomt onbenut de zee weer in, terwijl net aan de andere kant van de dijken het water hard nodig is. Daar liggen dus mogelijkheden voor provincie en waterschappen.' 

Onderwerpen