Gaswinning Spijkenisse moet van tafelGaswinning Spijkenisse moet van tafel

Minister Wiebes van Economische Zaken en klimaat stelt een nieuwe aardgasput bij Spijkenisse Oost voor. Provinciale Staten hebben aangegeven tegen gaswinning in Zuid-Holland te zijn. GroenLinks Zuid-Holland heeft aan het college gevraagd om een zienswijze in te dienen tegen gaswinning. In een zienswijze kan worden aangegeven waarom de provincie het oneens is met het plan. Gedeputeerde Bom heeft toegezegd namens de provincie een zienswijze in te zullen dienen bij het ministerie.

Statenlid Anneloes van Hunnik van GroenLinks is boos om de plannen van de minister: 'We weten allemaal dat we zo snel mogelijk moeten stoppen met het winnen van aardgas. Dan is het onbegrijpelijk dat de minister nieuwe gaswinning toestaat. We zijn daarom blij dat de gedeputeerde onze zorgen zal uitdragen in de zienswijze.'  

Onderwerpen