GroenLinks zet strijd tegen onnodig afschieten van Zwanen voort.GroenLinks zet strijd tegen onnodig afschieten van Zwanen voort.
 

GroenLinks heeft grote bedenkingen bij afschieten van zwanen in Zuid-Holland.
Na mondeling en schriftelijk vragen te hebben gesteld is de partij verre van gerustgesteld. 
 
Statenlid Robert Klumpes: “Het is ongelofelijk, dat de Provincie de zeggenschap heeft overgedragen aan de faunabeheereenheid over de invulling van het faunabeheerplan om jonge zwanen af te schieten en om slag- en steekwapens toe te staan om aangeschoten zwanen te doden. En dat, terwijl de schade aan gewassen door zwanen relatief gering is.”
 
Volgens GroenLinks moet Provinciale Staten weer direct beslissen over Faunabeheerplannen. Klumpes: “Wij willen de regie terug. Het kan niet zo zijn, dat er een dergelijk plan wordt gemaakt en uitgevoerd zonder dat gekozen volksvertegenwoordigers er iets over te zegen hebben. Dat zouden we op andere terreinen ook niet toestaan. De zwanenjacht zorgt voor veel leed voor dieren en dierenliefhebbers en moet daarom altijd ter discussie staan. Wij zetten in elk geval onze strijd voort om onnodig afschot van zwanen tegen te gaan!” .
 
GroenLinks gaat onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om de inhoud van het plan te wijzigen.

 

Onderwerpen