Voorkom CO2-uitstoot door veenoxidatieVoorkom CO2-uitstoot door veenoxidatie

Verbranding (ofwel: oxidatie) van veenweidegebieden zorgt in Nederland voor 7 Megaton CO2-uitstoot per jaar. Deze CO2-uitstoot komt bovenop de methaan-uitstoot van koeienmest. GroenLinks Zuid-Holland vindt dat de uitstoot van broeikasgassen zoveel als mogelijk zou moeten worden verlaagd en heeft daarom samen met PVDA, PVDD en 50+ vragen gesteld aan het college.
 
Robert Klumpes (statenlid GroenLinks): “In veenweidegebieden, zoals bijvoorbeeld die in het Groene Hart, wordt de grondwaterstand kunstmatig laag gehouden waardoor het veen oxideert en CO2 vrijkomt. De waterschappen doen dit voor agrariërs om te voorkomen dat zware landbouwmachines wegzakken en koeien natte voeten krijgen. Bijkomend probleem is, dat de grond inklinkt. Door bodemdaling wordt de grond uiteindelijk onbruikbaar voor landbouw. Gelukkig zijn andere vormen van landbouw mogelijk waarbij het grondwater niet laag hoeft te worden gehouden. Wij willen agrariërs helpen deze omslag te maken. Dat is ook nog eens beter voor de natuur.”

 Voormalig minister Winsemius heeft samen met een aantal maatschappelijke organisaties het ‘Aanvalsplan Veenweide’ opgesteld. Zij stellen dat het voor € 1 miljard per jaar het mogelijk is om te voorkomen, dat jaarlijks 2 megaton CO2in de atmosfeer terecht komt door op de helft van al het veengebied van Nederland het grondwaterpeil te verhogen. Deze € 1 miljard zou dan terecht moeten komen bij de veenboeren voor de aanpassing van hun landbouw. Het zou een veel goedkopere oplossing zijn dan bijvoorbeeld CO2opslag bij fabrieken en energiecentrales. Het onafhankelijke Centrum voor Landbouw en Milieu en het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigen dit.

Onderwerpen