Omstreden plan Duinpolderweg juridisch twijfelachtigOmstreden plan Duinpolderweg juridisch twijfelachtig 
 
De problemen voor het omstreden plan voor de Duinpolderweg stapelen zich op. Het plan zou de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio moeten verbeteren. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat het Noord-Hollandse plan in Zuid-Holland meer problemen veroorzaakt dan oplost, ook de eigen onderzoeken, deskundigen en de bewoners twijfelen aan de effectiviteit. Daar bovenop komen nu juridische twijfels, of de weg wettelijk gezien wel aangelegd mag worden. Volgens de Stichting Duinbehoud blijkt uit een recente uitspraak van de Advocaat Generaal aan het Europese Hof dat met de aanleg van de weg Europese regels zouden worden overtreden.
 
Berend Potjer: “ Op basis van de onderzoeken kun je concluderen dat het plan voor het verkeer geen oplossing biedt. Ondertussen tast het wel het woongenot, de leefbaarheid, het landschap en de natuur in Zuid-Holland aan. Je ziet dan ook dat het verzet in de regio toeneemt en burgers die zich eerder niet lieten horen nu ook in verzet komen. En nu lijkt het erop dat de plannen ook juridisch niet door de beugel kunnen.”

De juridische problemen komen niet geheel onverwacht. Eerder was al duidelijk dat in het gebied de uitlaatgassen van de auto’s te veel luchtvervuiling zouden opleveren. Potjer: 'De provincie dacht dit met een rekenmodel weggerekend te hebben. Het lijkt er echter op dat Europa dat niet toestaat en de plannen dus juridisch niet uitvoerbaar zijn.'

GroenLinks heeft met andere partijen het college schriftelijk gevraagd voor de bespreking in september hier duidelijkheid over te verschaffen.

Onderwerpen