Waterbesparing Zuid-Holland hard nodigWaterbesparing Zuid-Holland hard nodig
 
Experts voorspellen dat grote periodes van droogte of juist extreme regenval steeds vaker gaan voorkomen. Daarom heeft de fractie van GroenLinks gevraagd of in Zuid-Holland maatregelen worden genomen om meer water te besparen en op te vangen. Statenlid Robert Klumpes: “Deze perioden van grote droogte en overvloedige regenval hebben een nadelig effect op de landbouwoogst, infrastructuur, binnenvaart en de toestand van de dijken. Tijd dus voor maatregelen!”
 
Volgens GroenLinks betekenen droge periodes dat huishoudens, maar ook bedrijven en de overheid zuiniger om moeten gaan met schoon drinkwater. Klumpes: “Waterbesparende sanitaire voorzieningen kunnen al veel schelen, daar kunnen we nog veel mee winnen. Ook kan regenwater beter opgevangen worden door meer groen en bijvoorbeeld door regentonnen of bassins te gebruiken.”
 
Veel regenval in korte tijd vergroot het risico op overstromingen en wateroverlast. “Ook daarvoor is meer groen nodig en meer ruimte voor wateropvang in ons landschap. Wij vragen het college om het voortouw te nemen voor ons drinkwater en om droge voeten te houden.”
 

Onderwerpen