VVD: Industrie en bedrijven moeten veel meer energie besparenVVD: Industrie en bedrijven moeten veel meer energie besparen

Als de provincie haar ambitieuze klimaatdoelen wil halen, zal ze veel meer aandacht moeten hebben voor energiebesparing door industrie en bedrijven
De VVD-Statenfractie vindt het hoog tijd dat Zuid-Holland daar werk van maakt. Het college heeft dat inmiddels toegezegd.

“De provincie heeft heel grote ambities met de energietransitie en denkt met energiebesparing de CO2-uitstoot te kunnen beperken. Zo zouden we zelfs een mooie bijdrage kunnen leveren aan de afspraken die Nederland in het Parijs-akkoord heeft gemaakt”, zegt VVD-Statenlid Marcel Ludema. “Dat klinkt allemaal prachtig, maar het overgrote deel van de energie in Zuid-Holland wordt gebruikt door industrie en bedrijven. En juist zij blijven achter met besparen.”

Ludema wijst erop dat er knelpunten in wetten en regels zijn. “De industrie en het bedrijfsleven zijn van veel vormen van besparing uitgesloten. Daar kan de provincie iets aan doen. Vervolgens kunnen we maximale energiebesparing stimuleren en het beleid aanscherpen.”

De VVD is blij dat de provincie nu geld vrijmaakt om de gewenste besparing voor elkaar te krijgen. Ludema: “Want als de industrie en het bedrijfsleven dezelfde hoeveelheid energie blijven gebruiken, zal de provincie haar klimaatdoelen bij lange na niet halen. Dat zou zonde zijn.”

Onderwerpen