Verdwijnen Vlinders reden tot zorg'Verdwijnen Vlinders reden tot zorg'

De insectenstand in de provincie Zuid-Holland is vanaf de jaren ’90 tot nu schrikbarend afgenomen. De daling van het aantal vlinders in heel Zuid-Holland is 63% en zelfs 85% in het landelijk gebied. Dit betekent dat de situatie in Zuid-Holland nog zorgwekkender is dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlinderstichting en Universiteit Wageningen.
Insecten zijn heel belangrijk als voedsel voor vogels en andere dieren, om voedselgewassen te bestuiven en om natuurlijk afval op te ruimen.

Gedeputeerde Weber (D66) heeft aangekondigd dat een aantal maatregelen mogelijk is om de biodiversiteit te vergroten, waardoor vlinders en andere insecten betere kansen krijgen om te overleven. Zo kunnen ecologische verbindingen worden versterkt, kan minder worden gemaaid langs provinciale wegen en sloten en kunnen meer insectenvriendelijke bloemen worden geplant in recreatiegebieden.

Statenlid Huri Sahin (GroenLinks) ziet deze voorstellen als een eerste stap naar verbetering, maar mist een duidelijke en gerichte aanpak, die ook controleerbaar resultaten op gaat leveren en echt tot verandering gaat leiden: 'De gedeputeerde noemt een aantal goede maatregelen, maar zijn aanpak is heel vrijblijvend. Wij krijgen niet het gevoel dat de zorgwekkende afname van het aantal insecten op deze manier daadwerkelijk wordt gestopt. 

Als één van de belangrijkste redenen voor de insectensterfte wordt de intensieve landbouw genoemd. Het gaat dan om het gebruik van landbouwgif, te grote percelen en te weinig biodiversiteit. Hoogleraard Marcel Dicke heeft tijdens zijn lezing bij de provincie goede aanbevelingen gedaan, zoalsproeven met biologische bestrijding in de landbouw, bloeiende akkerranden, bewustwording vergroten van consumenten en supermarkten. Wijwillen dat hier snel wat aan gaat gebeuren, maar missen deze urgentie bij het college'.           
 
 

          

Onderwerpen