Aandeel Duurzame Energie Provincie Zuid-Holland blijft achterAandeel Duurzame Energie Provincie Zuid-Holland blijft achter

De opwekking van duurzame energie in Zuid-Holland blijft achterlopen bij de doelstellingen. Dat blijkt uit het evaluatierapport van beleidsplan 'Watt anders' en het jaarverslag van 2017. Het aandeel duurzame energie is in 2017 12% lager dan de provincie zich tot doel had gesteld.
 
Statenlid Anneloes van Hunnik: "Het college doet veel, maar bereikt weinig. In plaats van te besparen is bijvoorbeeld meer energie verbruikt. Daarnaast blijft de verduurzaming en het gasloos maken van bestaande bebouwing achter."
 
Van Hunnik vraagt zich af of het college van Gedeputeerde Staten wel genoeg urgentie voelt om door te pakken: "In 2020 willen we 9% hernieuwbare energie opwekken in Zuid-Holland. Nu halen we niet eens 4,5%. Er moet nu echt iets gebeuren om het tij te keren. Dat betekent meer windmolens, meer zonnepanelen en meer energiebesparing. Anders lopen we een onoverbrugbare achterstand op. Wij gaan gedeputeerde Weber houden aan de duurzame ambities van het college en verwachten snel een verbeterplan."     

Onderwerpen