Ontgassen binnenvaart vraagt om maatregelenOntgassen binnenvaart vraagt om maatregelen
 
Binnenvaartschepen met een chemische lading moeten vaak ontgassen voor ze een nieuwe lading kunnen vervoeren.
Daarbij komen giftige stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en natuur. De provincie Zuid-Holland heeft strenge regels voor ontgassen, maar er wordt nauwelijks op gecontroleerd. GroenLinks, VVD, PvdD, 50+ PvdA, CDA, SP, D66 en DENK vragen nu om actie.
 
Statenlid Robert Klumpes (GroenLinks): “Er blijkt dat op varend ontgassen niet wordt gehandhaafd door de provincie. Omwonenden en de natuur worden dan opgezadeld met kankerverwekkende uitstoot. Er ligt een gerechtelijke uitspraak, dat de provincie daar echt tegen moet gaan optreden.”
 
Statenlid Mirjam Nelisse VVD beaamt dit: “We willen dat gassen worden afgevangen in plaats van ingeademd. Daar moeten dan wel mogelijkheden voor worden gecreëerd. De provincie moet met de scheepvaart zoeken naar oplossingen.”
 
De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Zuid-Holland.

Onderwerpen