Nieuw college Zuid-Holland geïnstalleerdNieuw college Zuid-Holland geïnstalleerd
 
Woensdag 4 september is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland geïnstalleerd. Namens de VVD keren Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu terug in het provinciebestuur.
 
Bij de Algemene Beschouwingen noemde Vermeulen het essentieel om de inwoners van Zuid-Holland bij de provinciale politiek te betrekken. “De VVD wil de inwoners uitnodigen om samen met ons te zoeken naar oplossingen. Mensen in onze provincie hebben zoveel denkkracht, zoveel creativiteit en zoveel goede ideeën. Wanneer we die goed inzetten is de titel van ons coalitieakkoord terecht: Elke dag beter. Zuid-Holland.”
 
Portefeuilles
 
Vermeulen heeft Verkeer en vervoer, Bestuur en maatschappij, Vergunningverlening en het IPO-bestuur in zijn portefeuille. Daarnaast is hij eerste loco-commissaris van de Koning.
 
Baljeu is verantwoordelijk voor Financiën, Transitie haven en industrie, Programma Aanpak Stikstof (PAS), Warmterotonde, Water, EU en internationaal.
De overige gedeputeerden zijn Willy de Zoete (ChristenUnie-SGP), Berend Potjer (GroenLinks), Anne Koning (PvdA) en Adri Bom-Lemstra (CDA).
 

Onderwerpen