Ouders en kinderen waarderen schooltaxivervoer OudewaterOuders en kinderen waarderen schooltaxivervoer Oudewater
 
Sommige kinderen uit Oudewater maken voor de rit van huis naar school (en omgekeerd) gebruik van taxivervoer. Die vervoerservice regelen de taxibedrijven Van Driel en Willemsen de Koning. Het halen en brengen door deze nieuwe vervoerders waarderen de geënquêteerden met een rapportcijfer van 7,3. Dat blijkt uit een vragenlijst die ouders en kinderen konden invullen.
 
Positief
Bureau ZorgfocuZ maakte in opdracht van Oudewater en nog drie gemeenten een onlinevragenlijst. Ouders en kinderen kregen de gelegenheid hun (on)tevredenheid aan te geven over verschillende onderdelen van het taxivervoer. De uitkomsten van dit cliënt-ervaringsonderzoek zijn positief: het gemiddelde rapportcijfer voor het schooltaxivervoer is een 7,3. Dat is mooi, maar van achteroverleunen kan geen sprake zijn.
 
Verbeteringen mogelijk
De communicatie met de taxibedrijven scoort een 6,7 en de deelnemers gaven hierbij mogelijkheden voor verbetering aan. Zo vinden kinderen het bijvoorbeeld fijn als zij vooraf horen dat er een andere chauffeur dan normaal rijdt. Daarnaast worden wijzigingen in de route of vertragingen nu niet altijd tijdig doorgegeven. Ook is het niet voor alle ouders duidelijk waar en hoe ze klachten kunnen indienen. Beter scoort de chauffeur – 7,9 – en wordt het voertuig zelf met een 8,1 gewaardeerd.
 
Kinderen waarderen vaste chauffeur
Ook de kinderen hebben hun wensen kenbaar gemaakt en mening gegeven: 70% van de kinderen is heel tevreden of tevreden over het schooltaxivervoer. Het grootste deel van de kinderen vindt het fijn dat ze een vaste chauffeur hebben en dat de chauffeur altijd vriendelijk en geïnteresseerd is. De kinderen vinden het gezellig in de taxibus.
 
Verbeteringen doorvoeren
De komende weken bespreken de gemeenten de resultaten met de twee taxibedrijven. Hierdoor hopen ze in het nieuwe schooljaar vooral de actuele communicatie vanuit de vervoerder met de ouders te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik door ouders van het ouderportaal (informatie over de route en het aan- en afmelden van hun kind bij ziekte), WhatsApp, en de speciale vervoers-app (waarmee de taxi live kan worden gevolgd) te bevorderen. Volgend jaar wordt het onderzoek herhaald.

Onderwerpen