GroenLinks: Pas voorzorgsbeginsel toe voor uitrol 5GGroenLinks: Pas voorzorgsbeginsel toe voor uitrol 5G

 

GroenLinks Zuid Holland wil dat er eerst meer duidelijkheid komt over de gevolgen voor de gezondheid, dierenwelzijn en natuur voordat het 5G-netwerk wordt aangelegd. 

 

Armine Stepanyan, Statenlid namens GroenLinks Zuid-Holland, wil op deze manier duidelijkheid scheppen richting bewoners en wetenschappers die zich zorgen maken over de uitrol van 5G. Deze zorgen gaan niet alleen over straling, maar ook over gevolgen voor bomenkap en mogelijke grootschalige gegevensopslag met gevolgen voor de privacy.
Stepanyan: 'De aanleg van het 5G-netwerk is een mega-operatie. Op elke straathoek moet straks een zender komen voor een goede dekking van het netwerk en het signaal zal veel sterker zijn dan dat van voorlopers als 4G. Het is logisch dat mensen daar vragen bij hebben: wij vinden dat die vragen beantwoord moeten zijn voordat er knopen worden doorgehakt.’

 

Wat Stepanyan betreft is 5G bij uitstek een onderwerp waarbij het voorzorgsbeginsel van toepassing is. Volgens dit principe mag een product waarbij er geen consensus is over mogelijke schade aan mens of milieu, pas op de markt komen wanneer het bewezen veilig is. Hierbij kan de overheid leren van het verleden: 'We zien veel voorbeelden van zaken waarvan pas later bleek dat die schadelijk zijn.’, aldus Stepanyan. ‘Roken, het bewerken van asbest en röntgenstraling waren eerst algemeen geaccepteerd en bleken later schadelijk te zijn voor de gezondheid. Nu al claimen dat we weten dat 5G op de lange termijn geen schadelijke gevolgen heeft, is dus gewoon voorbarig. Laten we eerst vaststellen dat dit niet zo is en dan pas keuzes maken.'

 

In april pleitte de Tweede Kamerfractie van GroenLinks al voor meer onafhankelijk onderzoek naar 5G via een motie. GroenLinks Zuid-Holland heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Onderwerpen