Doorontwikkeling Chocoladefabriek: Geen chocola te maken van subsidiestroomDoorontwikkeling Chocoladefabriek “Geen chocola te maken van subsidiestroom”

Gouda Positief heeft kennis genomen van het collegevoorstel om in de Chocoladefabriek de 2e verdieping te verbouwen. Gouda Positief is voorstander van een goede doorontwikkeling van de Chocoladefabriek. Maar wij zijn ook een voorstander van verantwoord omgaan met Gouds geld en daar maken wij ons grote zorgen om. Voor de verbouwing en het in gebruik nemen van de 2e verdieping wordt in het plan van de gemeente fors in de buidel getast. En de rekening komt uiteindelijk bij de Gouwenaars terecht.
De financiële impact wordt in de verstrekte businesscase niet  helder gemaakt. Naast verbouwings- en investeringskosten zijn er ook verschillende posten subsidies van de gemeente Gouda. Daarom geven wij het overzicht:

  1. Verbouwingsinvestering gemeente:                              €  780.000,=
  2. Risico afhaken Atelier Veiligheid en Vrijheid:              €  220.000,=
  3. Extra subsidie Atelier (€ 28.000,=):                            €    28.000,=
  4. Extra subsidie Bibliotheek (€ 84.600,= per jaar)[1]     €2.083.100,=
  5. Begrote tekorten te dekken door subsidie (5 jaar)      €   391.100,=
Totale gevolgen uitbreidingsplan:                                 € 3.501.200,=
Dit overzicht betreft alleen de kostenverhoging voor het ontwikkelen van de 2e verdieping.
Aan de Bibliotheek wordt nu al veel subsidie verstrekt, ruim 1,8 miljoen euro per jaar, die niet hierin is meegenomen.

De doorontwikkeling van de Chocoladefabriek moet extra bezoekers aantrekken. Dit kan zeer interessant zijn voor ondernemers of andere vormen van externe financiering. Zo draagt de huidige horecaondernemer die ook baat heeft bij extra bezoekers momenteel niet bij in de investering noch in de exploitatiekosten. Gouda Positief vindt dat de gemeente actief moet handelen om de kosten voor de Gouwenaars omlaag te brengen.
 [1] De businesscase gaat uit van een periode van 20 jaar.

Gerelateerde artikelen

Onderwerpen