CDA Gouda pleit voor ‘right to cooperate’CDA Gouda pleit voor ‘right to cooperate’

GOUDA - Samenwerken met vrijwilligers vraagt om een sterkere positie van de Gouwenaars.

Dat was de boodschap van fractievoorzitter Huibert van Rossum bij de nieuwjaarsbijeenkomst van CDA Gouda.
Gouda mooier maken kan alleen met inzet van bewoners, verenigingen en organisaties.
Van Rossum pleit voor een ‘right to cooperate’.

 
Van Rossum: In Gouda hebben we al het ‘right to challenge’ ingevoerd. Maar om werkelijk op buurtniveau tot goede samenwerking en afspraken tussen gemeente en bewoners te komen moeten we en stap verder willen gaan.
Dit kan met een ‘right to cooperate’ (recht op samenwerking).’

 
Dat betekent dat er op buurtniveau afspraken worden gemaakt over hoe de leefbaarheid in de buurt versterkt kan worden.

Van Rossum: ‘In het coalitieakkoord is afgesproken om te kijken naar nieuw manieren van samenwerken met de stad.
Het recht op samenwerking zou wat CDA Gouda betreft bijdragen aan betere samenwerking tussen gemeente en de Gouwenaars.’


De CDA-fractievoorzitter geeft aan hier in 2019 mee aan de slag te gaan.


Onderwerpen