CDA Gouda lanceert tienpuntenplan tegen eenzaamheid in GoudaCDA Gouda lanceert tienpuntenplan tegen eenzaamheid in Gouda

Eenzaamheid onder oudere mensen is problematisch. Ook in Gouda. CDA Gouda is begaan met het lot van eenzame ouderen.

Daarom de lancering van een actieplan tegen eenzaamheid waar ook CDA vicepremier zich landelijk voor inzet. Zo moet het vervoer van de Groene Hart Hopper in Gouda beter. Juist dat vervoer biedt de mogelijkheid aan mensen zonder netwerk een uitje te maken of naar de dokter te gaan. Verbeteringen van de Groene Hart Hopper zijn hard nodig. Het actieplan bevat ook praktische oplossingen om elkaar te helpen, zodat mensen zich minder eenzaam hoeven te voelen.
 
Vervoer Groene Hart Hopper verbeteren
Een belangrijk knelpunt is het vervoer. De service van de Groene Hart Hopper moet beter. Van deur tot deur kunnen reizen is cruciaal voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gebruik maken van dat vraagafhankelijk vervoer. Helaas regent het klachten en wordt erg op prijs gedrukt. CDA Gouda stelt dat aan de kaak, ook vanwege de nieuwe aanbesteding. 
 
75+ers vaker bezoeken
Ook pleit het CDA Gouda voor het vaker bezoeken van 75+ers in Gouda, voor wie dat wil. Nu nog bezoekt een ouderenconsulent 75+ers een keer per vijf jaar. Dat is te weinig om iemand bij te kunnen staan en eventuele verslechtering van de leefsituatie te signaleren. Een jaarlijks bezoek is daarom vele malen beter. Ook moet de gemeente sterkere regie nemen als het gaat om de verbinding tussen allerlei goede initiatieven in de stad die strijden tegen eenzaamheid. Denk aan Coalitie Erbij, het transmuraal netwerk, burenhulp, stichting Present, Humanitas en kerken.
 
Mantelzorg en huishoudelijke hulp
Ondersteun onze mantelzorgers sterker. Bijvoorbeeld door respijtzorg makkelijker toegankelijk te maken of een gratis parkeerkaart. Mantelzorgers zorgen voor het omzien naar elkaar in de praktijk van alledag. Dat verdient onze steun. Ook de huishoudelijke hulp moet beschikbaar zijn daar waar nodig.

Onderwerpen