Woonpartners boos over plannen van kabinet voor de woningmarktWoonpartners boos over plannen van kabinet voor de woningmarkt
 
Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen bekend gemaakt waarbij er geen oplossing wordt geboden voor het grote tekort aan sociale huurwoningen. De belastingen op sociale huurwoningen stijgen harder dan de stimuleringsubsidies. Woningcorporaties kunnen daardoor juist veel minder investeren.
 
“Een betaalbaar huis zou voor iedereen in Nederland mogelijk moeten zijn” aldus René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland. “Ik ben vooral teleurgesteld in dit kabinet, dat huurders in de kou zet. Het is verdrietig om te zien dat een groot deel van het geld dat huurders betalen naar de overheid gaat. En het maakt me boos dat er niet naar oplossingen wordt gezocht om de woningzoekenden die in de knel zitten een oplossing te bieden. Woningcorporaties willen wel, maar kunnen niet veel meer doen dan de investeringen in nieuwbouw en renovatie die ze nu al doen samen met de opdracht om ook nog eens te verduurzamen. Daardoor is de nieuwbouwproductie op de woningmarkt gehalveerd”.
 
Geef de belasting van 9,3 miljoen aan onze huurders terug!
Woonpartners betaalt nu ruim 5,8 miljoen aan verhuurderheffing per jaar en vanaf 2020 ook nog eens 3,5 miljoen aan vennootschapsbelasting. Met het bedrag van de verhuurderheffing zou Woonpartners 100 woningen extra per jaar kunnen bouwen. Huurders zijn de afgelopen jaren door de verhuurdersheffing 10% meer huur gaan betalen.
 
Actie #ikwileenhuis
We roepen onze huurders en woningzoekenden op om meer ruchtbaarheid te geven aan de actie #ikwileenhuis. We willen de schrijnende verhalen voorleggen aan het kabinet, maar ook de problemen waar onze huurders mee te maken krijgen door de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang. In een paar dagen tijd zijn er al honderden statements binnengekomen op www.wooncrisis.nl.
 
Wat werkt wel?
“Kies voor investeringsaftrek” zo oppert René Mascini. “Geef corporaties die investeren in nieuwbouw of duurzaamheid extra investeringskracht door vrijstelling van vennootschapsbelasting. Daarnaast moet de verhuurdersheffing van tafel.
 
Bezwaarschrift

Op donderdag 26 september geven ruim 120 corporaties -die zich hebben aangesloten bij deze actie- ruchtbaarheid aan het niet willen betalen van verhuurderheffing. Ook Woonpartners Midden-Holland zal door middel van een bezwaarschrift tegen de verhuurderheffing aan de belastingdienst verzoeken tot verminderen van de heffing tot nihil. Alle woningcorporaties samen betalen dit jaar 1,7 miljard aan verhuurderheffing. Dat geld moet terug naar de huurders van sociale huurwoningen, aldus de bezwaarmakende corporaties.

Onderwerpen