Jaco Kastelein bij Machiavelli

Jaco Kastelein bij Machiavelli

Op zaterdag 16 februari is van 09.00- 10.00 uur Jaco Kastelein ,statenlid voor het CDA in Zuid Holland , te gast in Machiavelli .
Jaco is opnieuw kandidaat bij de verkiezingen van 20 maart voor een nieuwe periode van 4 jaar.


Onderwerpen die besproken worden zijn o.a. :
-Het CDA verkiezingsprogramma voor Zuid Holland
-Is er nog een belangenconflict tussen boeren in de polder en burgers in de stad ?
-Wat vindt het CDA van Megastallen ?
-Hoe houdbaar is de veeteelt in het veenweidegebied ?
-Woningbouwopgave : Steden uitbreiden of Dorpen uitbreiden ?
-Ontsluiting Westergouwe (Auto / Trein / Fiets)
-Hoe is de relatie tussen Waterschap en Provincie ? 


 


Onderwerpen