Brede coalitiesteunt oeververbinding Ridderkerk-Krimpenerwaard (Oost-Oost)Brede coalitiesteunt oeververbinding Ridderkerk-Krimpenerwaard (Oost-Oost)
 
Gezamenlijke brief aan vaste Kamercommissie  
 
Een brede coalitie bestaande uit de gemeente Krimpenerwaard, TLN, Evofenedex, Transfrigoroute, Nekovri, ondernemersverenigingen uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Midden Holland, de gezamenlijke bewonersorganisaties verenigd in IMPACT+ en de regio Midden Holland heeft een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie van I&W. Zij pleiten hierin voor de Oost-Oost-variant als extra oeververbinding voor de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Medio juli 2019 wordt hierover een besluit verwacht.
 
De coalitie roept de Kamer op om tijdens het MIRT-debat hun steun uit te spreken voor de Oost-Oost-variant. Hiervoor zijn een viertal redenen. Ten eerste is de Oost-Oost-oeververbinding de snelle, duurzame en goedkope variant om een aantal essentiële knelpunten te verlichten of op te lossen. Zoals de files op de Van Brienenoordbrug, de Algeracorridor en het weefvak A15/A16. Daarnaast verbetert het de economische ontwikkeling van de regio en draagt het bij aan de doelstelling van het kabinet voor een vitaal platteland. Ten slotte kan binnen zeven jaar een verbinding gerealiseerd worden waar ook financiële dekking voor is.
 
De ondernemers in de Drechtsteden, langs de A15, in de Krimpenerwaard en Midden Holland hebben al eerder een oproep gedaan aan de Kamer om op korte termijn iets te doen aan het knelpunt Van Brienenoord. Zij vragen om beschikbare middelen aan te wenden voor het realiseren van een oeververbinding Ridderkerk – Krimpenerwaard.
Deze oeververbinding versterkt de samenhang binnen de maakindustrie, versterkt de samenhang op de arbeidsmarkt en draagt bij aan de oplossing voor de problematiek van de Van Brienenoordbrug én de ontlasting van de Drechtring. Bovendien lost deze oeververbinding ook de problematiek van de Algeracorridor op.
 
Vanuit de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, Krimpenerwaard, Provincie Zuid Holland en het Rijk is er nu totaal 587 miljoen beschikbaar. Daarmee lijkt er voldoende financiële dekking te zijn om één oeververbinding als auto-brug met een hoogwaardige busverbinding uit te voeren.
 
Het Gebiedsbod Krimpenerwaard laat zien dat een oeververbinding in de Krimpenerwaard bijdraagt aan:
- Een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied
- Een verbetering van de economische samenhang in de regio
- Een duurzame oplossing voor de bereikbaarheid.
 
Deze oproep wordt van harte ondersteund door alle onderstaande partijen:
 
Transport Logistiek Nederland (TLN)
Evofenedex
Kring van Kleine Transport Ondernemingen
Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel
Ondernemerskring Nederlek
Ondernemerskring Schoonhoven
Ondernemerskring Bergambacht
Ondernemerskring Stolwijk Haastrecht Vlist
Ondernemerskring Ouderkerk
Krimpenerwaard onderneemt
Economische Netwerk Capelle
Transfrigoroute Internationaal
Transfrigoroute Holland
Economisch Platform Krimpenerwaard (EPK)
Nekovri
Midden Holland Onderneemt
Gouda Onderneemt
Ondernemers Platform Bodegraven Reeuwijk
Ondernemers Platform Waddinxveen
Regio Midden Holland
Ondernemersvereniging Moordrecht
Ondernemerskring Zevenhuizen Moerkapelle
Bewonersorganisaties verenigd in Impact Oeververbinding Oost-Oost +
 

 

Onderwerpen