Definitieve uitslag verkiezingen Bodegraven-ReeuwijkDefinitieve uitslag verkiezingen Bodegraven-Reeuwijk
 

Het Hoofdstembureau stelde op vrijdag 23 maart 2018 de definitieve uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad vast. In totaal werden er 16.015 stemmen uitgebracht; een opkomstpercentage van 61,3 procent.
 
Zetelverdeling
Er zijn in Bodegraven-Reeuwijk in totaal 23 zetels te verdelen. VVD krijgt zes zetels. CDA krijgt er vijf. Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk en SGP krijgen beide drie zetels.
ChristenUnie en GroenLinks krijgen beide twee zetels.
Er zijn twee partijen met een zetel, te weten D66 en Partij van de Arbeid.
 
Opkomstpercentage
Het opkomstpercentage van ruim 61,3 procent in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een stuk hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 55 procent. De grootste winst is behaald door de VVD. Zij zijn gegroeid van drie naar zes zetels.
 
Aantal stemmen per zetel
Per zetel heeft een partij een bepaald aantal stemmen nodig. Dit wordt de kiesdeler genoemd. De kiesdeler wordt bepaald door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal zetels. Tijdens deze verkiezingen had een partij in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 696 stemmen nodig om een zetel te bemachtigen.
 
Een kandidaat raadslid kan ook direct in de raad worden gekozen. Dit kan door middel van voorkeursstemmen. Om direct in de raad gekozen te worden had een raadslid bij deze verkiezingen 175 voorkeursstemmen nodig. Dit wordt de voorkeursdrempel genoemd.
In totaal zijn er 18 van de 23 raadsleden met voorkeursstemmen gekozen.

Onderwerpen