Lever uw uitgebloeide bloembollen in op de kinderboerderijLever uw uitgebloeide bloembollen in op de kinderboerderij

Veel mensen zetten aan het eind van de winter en het vroege voorjaar bakjes met voorjaarsbollen in huis.
Als deze uitgebloeid zijn verdwijnen ze vaak in de (groene) afvalbak.

Dat is zonde want de bolletjes kunnen nog prima de tuin in.
Daarom kunt u op  kinderboerderij de Goudse Hofsteden uitgebloeide bloembollen inleveren.
Deze bollen worden later in het jaar gepland op of rond het terrein van de kinderboerderij.
Zo kan er een fleurig omgeving ontstaan die ook van grote waarde is voor insecten zoals vlinders en bijen.

Het inleveren kan iedere dag tussen 10.00 – 16.30 uur op de kinderboerderij aan de Bloemendaalseweg nr 34a.
Voor meer informatie: www.kinderboerderijgouda.nl/     0182-514 219

Onderwerpen