Ruim 70% huurders akkoord met duurzaamheidsmaatregelenRuim 70% huurders akkoord met duurzaamheidsmaatregelen

Huurders steunen plannen Woonpartners Midden-Holland.

Uit een landelijk onderzoek van KWH( onder 10.000 huurders blijkt dat duurzaamheid een belangrijk item is. Bovendien vindt bijna de helft van de ondervraagden dat het meeste geld van corporaties naar verduurzaming van de voorraad mag.

Voor de verbeteringen bij grootschalig onderhoud is de instemming van 70% van de huurders nodig. René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners: “De energiekosten vormen voor de huurders een steeds groter aandeel in de totale woonlasten. Woonpartners behoort bij de energietransitie tot de koplopers onder de corporaties. Dat komt omdat we de huurders in een vroege fase betrekken bij de keuzes van grootonderhoud en duurzaamheid. Voor onze voorstellen vinden we dan ook veel support en draagvlak bij onze huurders. Daardoor kunnen we samen kilometers maken in het verduurzamen van woningen en kunnen we de woonlasten betaalbaar houden”.

Met de opdracht aan de corporaties om bij te dragen aan de energietransitie, is het noodzakelijk om de woningen uit de bestaande woningvoorraad energiezuiniger te maken.
Jan Blom, van de huurderskoepel HRHM maakt zich sterk voor de betaalbaarheid van de woningen “De prijzen van energie stijgen erg hard. Volgens de Woonbond wordt de stijging vooral veroorzaakt door een forse stijging van de leveringstarieven voor gas en stroom en de stijgende energiebelastingen op gas. Onze huurders kunnen die stijging er niet bij hebben. Energiebesparing heeft alleen zin als de woningen worden geïsoleerd. Kijk, dan blijven de woonlasten in balans. Wij zijn dan ook blij dat de huurders massaal instemmen met renovatieprojecten”.
 
Goed communiceren en je inleven: sleutelwoorden voor bewoners
Voor de drie projecten bij de woningen aan de Tesselschadelaan,  de Peter Zuidlaan en Johannes Postlaan in Waddinxveen is samen met de aannemers het percentage van 70% ruimschoots gehaald en kunnen de werkzaamheden van start gaan. Het gaat in het totaal om 130 appartementen en 25 garages in vier verschillende complexen.
 
Voorafgaand aan een projecten ontvangen alle bewoners een informatieboekje en worden uitgenodigd voor verschillende bewonersbijeenkomsten.
“We verwachten van onze aannemers dat zij meedenken in het proces en kunnen begrijpen wat de impact is van de werkzaamheden bij onze huurders” aldus Carin Westerbos, woonconsulent bij Woonpartners MH.
 
30% van de warmte gaat verloren via het dak
De energetische maatregelen in de projecten in Waddinxveen bestaan o.a. uit: aanbrengen van dakisolatie, isolatiemateriaal aanbrengen aan de plafonds van de bergingen, het glas vervangen door HR++ isolatieglas en aanbrengen van tochtafdichting in de gevel en rond de ramen. Het is de bedoeling dat de woningen na de uitvoering van deze werkzaamheden een energielabel B of minimaal C krijgen. Naast de energetische ingrepen wordt ook regulier onderhoud uitgevoerd en onderzoek naar het uitbreiden van extra zonnepanelen. Daarmee zijn de gebouwen weer toekomstbestendig en blijven ook betaalbaar door beperking van de woonlasten.
 
De projecten worden uitgevoerd samen met Roza Vastgoedonderhoud, Smits Vastgoedzorg en Hemubo in de vorm van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Bij RGS ligt de planvoorbereiding voor een belangrijk deel bij de opdrachtnemer.

Onderwerpen