Mei academie Brede School

op Gepost in Lokaal nieuwsMei academie Brede School

De  Brede School Gouda organiseert voor de vierde keer een Mei-academie voor leerlingen van groep 8. Het thema is: Met Vertrouwen naar de Brugklas.
Het afgelopen jaar hebben 36 leerlingen uit groep 8 deelgenomen aan de Mei-academie.

In tegenstelling tot de Zomeracademie, die ook dit jaar weer georganiseerd wordt van 19 tot 29 augustus,  zal de nadruk bij de lessen niet liggen op de cognitieve vaardigheden maar zal  de sociaal-emotionele component de boventoon voeren.

De overgang van de basisschool naar de brugklas wordt door veel kinderen als spannend ervaren.
De mei-academie helpt ze daarbij door ze te oefenen hoe ze hun kwaliteiten op een goede wijze kunnen inzetten en traint ze in het vergroten van het zelfvertrouwen.
’s Middags wordt er op locatie gewerkt aan o.a.  positieve omgang met social media en zijn er sport- , kunst- en cultuuractiviteiten.

De lessen worden gegeven door Saskia Hoogenboom en Marieke van Peet. Saskia en Marieke verzorgen al jaren voor de Brede School het programma “Ik en Ik en de Ander” (Rots & Water) , zowel onder schooltijd als na schooltijd.

De mei-academie wordt gehouden op 23, 24 en 25 mei 2019, van 9.00-15.00 uur in de Casimirschool.
Inschrijven via de website www.bsgouda.nl  en via de brievenbusjes op elke basisschool in Gouda.
 

Onderwerpen