Krappe arbeidsmarkt in Midden-Holland aanpakken met vakkennis en opleiding

op Gepost in Regionaal nieuws

Logo

Krappe arbeidsmarkt in Midden-Holland aanpakken met vakkennis en opleiding

In mei daalde in Midden-Holland het aantal WW-uitkeringen met 3% sterker dan in Nederland als geheel. Ondanks getemperde economische groeiverwachtingen blijven werkgevers de komende jaren vermoedelijk nog kampen met moeilijk vervulbare vacatures. De arbeidsmarkt in Midden-Holland is de eerste maanden van 2019 krap te noemen.

Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden met een verstreken WW-duur van minder dan een half jaar. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde update van de UWV Spanningsindicator. Gebrek aan vakkennis en opleiding van werkzoekenden zorgt bij een vijfde tot een kwart van alle vacatures voor knelpunten. UWV werkt samen met gemeenten en werkgevers om in één klap krapte én mismatch aan te pakken.


Eind mei 2019 verstrekte UWV 2.411 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 74 minder dan in april, een daling van 3% die boven het landelijk gemiddelde van 2,6% uitkomt. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam licht af en kwam uit op 2,4%. Het landelijk gemiddelde bedraagt in dit geval 2,7%.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 17,9%, oftewel 527 uitkeringen. Deze jaarmutatie was opnieuw scherper dan voor Nederland als geheel (-16,7%). Uit de meest recente editie van de UWV Spanningsindicator (vandaag gepubliceerd) volgt dat de arbeidsmarkt van Midden-Holland in de eerste maanden van 2019 voor het zesde achtereenvolgende kwartaal op rij als ‘krap’ te bestempelen valt.

Vacatures moeilijk vervulbaar door gebrek aan vakkennis en opleidingsniveau

Uit de UWV Spanningsindicator blijkt dat de arbeidsmarkt van Midden-Holland in de eerste maanden van 2019 ‘krap’ is. Dat wil zeggen dat er relatief veel vacatures zijn ten opzichte van het aantal WW-uitkeringen met een verstreken duur van 6 maanden of minder. Ook blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020 dat het in de komende periode voor werkgevers een uitdaging blijft om vacatures te vervullen. Gebrek aan vakkennis en opleiding van kandidaten zorgt bij een vijfde tot een kwart van alle vacatures voor knelpunten.

Alleen het tekort aan kandidaten en gebrek aan concrete werkervaring vormen in dit opzicht nog vaker een probleem. Vooral bij ICT-beroepen, technische & productieberoepen en commerciële beroepen speelt onvoldoende vakkennis een rol. Bij pedagogische beroepen, bedrijfseconomische & administratieve beroepen, zorg & welzijn beroepen en ICT-beroepen geven werkgevers aan dat het opleidingsniveau van sollicitanten een probleem is. Dit onderstreept het belang van een leven lang ontwikkelen en het doorlopend investeren in opleiden van werknemers.


Werkend leren om vacatures te vervullen

UWV werkt in grote en kleine projecten samen met gemeenten en werkgevers om werkzoekenden op te leiden en geschikt te maken voor functies bij werkgevers. Op 12 juni ondertekende Patrcia Ladan, districtsmanager UWV, nog samen met 20 brancheorganisaties en 52 bedrijven de sectordeal Bouw & Techniek/Energietransitie van de gemeente Den Haag. Met deze sectordeal willen betrokken partijen 388 werkzoekenden helpen aan een baan met een opleiding in de bouw, techniek of energietransitie. Ook helpt UWV individuele werkzoekenden aan een mooie plek bij een werkgever door samen met gemeenten, werkgevers en opleiders vacatures in te vullen met inzet van extra opleiding. Zo pakt UWV samen met partners krapte én mismatch op de arbeidsmarkt tegelijkertijd aan.

Bijlagen
Thumbnail   Regionale nieuwsflits arbeidsmarkt Midden-Holland mei 2019.pdf
 
 

In deze nieuwsflits wordt gebruik gemaakt van cijfers over de werkloosheidsuitkeringen (WW) van UWV. Dit is in lijn met het gezamenlijke landelijke persbericht van CBS en UWV. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid. De WW-cijfers geven daarom een goed beeld van de dynamiek op de arbeidsmarkt.
In de Nieuwsflits Arbeidsmarkt  staan de WW-cijfers uitgesplitst naar de gemeenten en een overzicht van de mutaties per sector aan. Deze nieuwsflits is ook terug te vinden op de arbeidsmarktportal van UWV in de rubriek Publicaties voor de pers. Daar vindt u ook de UWV Arbeidsmarktprognose 2019–2020 en de notities De arbeidsmarkt in 2019, Moeilijk vervulbare vacatures: oorzaken en gevolgen voor werkgevers en diverse andere publicaties met betrekking tot (oplossingen voor) moeilijk vervulbare vacatures. De spanning tussen de (regionale) vraag en aanbod vindt u in de UWV Spanningsindicator op: www.arbeidsmarktcijfers.nl.

 
 

Onderwerpen