Wijziging in afvalbrengstation Krimpen aan den IJsselWijziging in afvalbrengstation Krimpen aan den IJssel

Bergambacht zes dagen per week open

De milieustraat in Krimpen aan den IJssel is vanaf 1 januari 2020 niet meer toegankelijk voor inwoners van gemeente Krimpenerwaard. Vanaf 1 januari 2020 brengen inwoners van de kernen Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak het grof huishoudelijk afval naar het afvalbrengstation (ABS) in Bergambacht. Dit levert een structurele financiële besparing op.
 
De verandering komt voort uit de wens om het afvalbeleid voor alle inwoners in gemeente Krimpenerwaard gelijk te trekken. Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt de mogelijkheid om één goed bereikbare milieustraat met goede afvalscheidingsmogelijkheden voor alle inwoners van gemeente Krimpenerwaard te realiseren.
 
Openingstijden
Het afvalbrengstation in Bergambacht is vanaf januari 2020 zes dagen per week open. Nu is dat nog 2 dagen per week. De verruimde openingstijden zorgen voor spreiding van bezoekers wat de doorstroming op vrijdag en zaterdag verbetert.

Inwoners uit Haastrecht, Stolwijk en Vlist brengen het grof huishoudelijk afval in 2020 naar het afvalbrengstation in Gouda en inwoners uit Schoonhoven naar de gemeentewerf in Lopik. Dit is ongewijzigd.
Actuele openingstijden 2020 en aanbiedregels staan op de digitale afvalkalender (www.cyclusnv.nl) en in de Cyclus app. Voor Lopik staan de actuele openingstijden op de website van gemeente Lopik.

Dagen afvalinzameling veranderen in 2020
Cyclus heeft besloten per 1 januari 2020 de inzameldagen van huishoudelijk afval te wijzigen. Dit betekent dat inwoners hun minicontainers en/of zak mogelijk op een andere dag aan de straat moeten zetten.
Om inwoners goed te informeren over de wijzigingen, ontvangt iedereen in december per post een afvalkalender. Houd uw post dus goed in de gaten! De nieuwe informatie over de inzameldagen, aanbiedregels en afvalwegwijzer die aangeeft waar de grondstof thuishoort, staan ook op de digitale afvalkalender van Cyclus www.cyclusnv.nl en de Cyclus app.

Onderwerpen