Prijsuitreiking wedstrijd duurzaamheidsplatform in Gemeente Zuidplas

Prijsuitreiking wedstrijd duurzaamheidsplatform in Gemeente Zuidplas

Zaterdag 14 juli was het zover. Na intensief flyeren in de 4 woonkernen van de gemeente Zuidplas door het Duurzaamheidsplatform en in samenwerking met de Fietsersbond met als doel automobilisten, die de lokale winkels bezochten, te motiveren dit voortaan, of zoveel mogelijk, met de fiets te doen, konden we een aantal prijswinnaars van de, aan deze flyer-actie verbonden,prijsvraag letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten.

Bij hét monument van Duurzaam, want met 
windkracht voortbewogen, molen Windlust, op deze zonnige zaterdagochtend, kon het
Duurzaamheidsplatform, bij monde van Ben van der Lem, de genodigde prijswinnaars en enkele supporters welkom heten.
Ben verwelkomde wethouder Jan Verbeek die, na een korte introductie, 
de uitreiking van de prijzen voor zijn rekening zal nemen.
Onder het toeziend oog van Frans 
Peelen, voorzitter van de Fietsersbond afdeling Zuidplas, gaf Ben nog even aan wat het doel, eerder beschreven, van de actie was, is en blijft, namelijk minder autoverkeer naar de winkelcentra als het ook lopend of met de fiets kan.

Beter voor de leefomgeving waarbij ook de eigen 
gezondheid profiteert. Hierna kreeg de Wethouder het woord. Deze introduceerde zichzelf in het kort omdat pas sinds kort het nieuwe college van start is gegaan. Hierna alle lof voor de inzenders en het verzoek hun initiatief om meer te gaan fietsen bij het boodschappen doen over te brengen aan familie, buren enzovoort.
 
Ook de goede samenwerking van de wethouder en de raad met het Duurzaamheidsplatform werd nog eens benadrukt door het verhaal dat Lieke namens het platform in de eerste raadsvergadering de complimenten over bracht voor de samenwerking in het verleden en de kansen die de gemeente heeft om deze samenwerking vruchtbaar voort te zetten te onderstrepen.
 
Genoeg gepraat nu, 3 van de 4 prijswinnaars mochten de prijs, een heuse fietstas, beschikbaar gesteld door Hoogerwaard 2 wielers en Rijwielhandel Zuidplas, uit Nieuwerkerk a/d IJssel,en Pigmans Tweewielers en fietsklaar nl , uit Zevenhuizen. uitzoeken.
 
De winnaars zijn: Astrid Vaarties 37 appels, J. Lindhout 43 appels, A. Spruit 32 appels, vanwege vakantie kon zij niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking en Dinie Visschers 31 appels.
Blij met de prijs bedankten zij de initiatiefnemers Duurzaamheidsplatform, de hulptroepen van de Fietsersbond en voor de hartelijke woorden van de wethouder.
 
Hierna werd nog door diverse aanwezigen een bezoek gebracht aan de molen en aan de theeschenkerij Korenaer.
Ook de winkel van de theeschenkerij werd bezocht en menigeen nam 
iets mee voor thuis of dronk nog een lekker kopje koffie soms met een koek of koekje. Daarmee onderstrepend dat molen Windlust of Theeschenkerij Korenaer een bezoek meer dan waard is.

Onderwerpen