Lezing Die Goude: Inpoldering van de ZuidplasLezing Die Goude: Inpoldering van de Zuidplas

Al in 1697 is de discussie begonnen om de Zuidplas droog te maken. Uiteindelijk is de Zuidplaspolder in 1840 droog gevallen. Wie hielden zich bezig met de drooglegging? En welke problemen kwam men tegen bij het droogmaken van de polder?

Hierover gaat de lezing van  oud-Hoogheemraad van Schieland Gerdien Tober, die  de Historische Vereniging Die Goude organiseert op maandag 27 mei a.s.. De lezing vindt plaats in gebouw Concordia aan de Westhaven 27 in Gouda en begint om 20.00 uur. De toegang, ook voor niet-leden, is gratis.
 
Eeuwenlange veenwinning ten westen en zuiden van Gouda leidde tot het ontstaan van de Zuidplas. Gouda heeft van de turf geprofiteerd maar zag de uitbreiding van deze waterwolf in zijn richting met zorg aan. Al lange tijd waren er plannen om dit gevaar in te dammen. Dat duurde even voor de Zuidplas. Met naburige polders ging het sneller: de polder Wilde Venen was al droog in 1655.
De Tweemanspolder en de Eendragtspolder bij Zevenhuizen volgden in 1734 en 1753 en de Noordplas bij Waddinxveen in 1765. En dan volgt in de 19de eeuw de drooglegging van de Zuidplaspolder, waarbij voor het eerst stoommachinekracht werd gebruikt. In de lezing komt ook de actuele vraag aan de orde hoe we nu nog altijd droge voeten houden in de polder waar het laagste punt van Nederland 6.76 meter onder NAP op maaiveld ligt.
 
Mevrouw Gerdien Tober woont in de gemeente Zuidplas op 500 meter van het  laagste punt van Nederland. Zij heeft daar met haar man een veehouderijbedrijf gehad. Ze is 10 jaar wethouder Ruimtelijke Ordening in Moordrecht geweest en na 4 jaar in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland is zij vanaf 1999 tot aan de fusie met het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard per 31 december 2004 Hoogheemraad ofwel dagelijks bestuurder geweest. Tegenwoordig is ze voorzitter van de Stichting Het Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht en geeft ze nog rondleidingen op het Gemaal Abraham Kroes in Moordrecht.

 

Onderwerpen