4e Zinspelen lezing in de Ark in Reeuwijk

4e  ZinSpelen-lezing in de serie “Ik geloof het wel” woensdag 20 februari door Ds. Werner Pieterse
 

Ds. Pieterse is predikant in Amstelveen en schrijver van het boek “Wat blijft. God na de kaalslag”.
 
Werner Pieterse heeft een brede ervaring als pastor-filosoof. Hij voelt zich thuis in de scherpste discussies. Hij gebruikt het werk van Nietsche en andere filosofen, moderne poëzie, films en zijn persoonlijke contacten op het Afrikaanse continent in zijn verhalen en in zijn boeken. Hij is zeer veelzijdig want hij heeft ook als theologisch docent in Kameroen gewerkt, en veel studiereizen in Oost-Europa gemaakt. Hij creëert in “Wat blijft. God na de kaalslag” een hedendaagse context voor de christelijke belijdenis.  Zo leest hij de twaalf artikelen van de geloofsbelijdenis als de regels van een gedicht en legt hij er zijn eigen lees- en levensweg naast.
 
Zijn Godsbeeld is heel inspirerend: De god van Mozes  is anders dan alle andere goden, hoe almachtig die ook mogen lijken. Een God die je wegroept uit Egypte, uit gevangenschap, zul je steeds weer moeten veroveren op de realiteit en weer opdiepen uit de leegte van ons bestaan.  Een God als alles is weggevaagd na de kaalslag!
 
Eeuwenoude Bijbelteksten vertellen een verrassend actueel verhaal. Over dood en leven, God en mens, liefde en bedrog, hoop en wanhoop - het leven zelf. Zo lang deze teksten bestaan, komen mensen bij elkaar om ze te horen en te vieren. Dat doen we nog steeds. In grote en kleine vieringen op zondag; met Kerst en Pasen. In kleine groepen en in gesprekken op belangrijke levensmomenten. Met elkaar gaan de teksten leven en delen we momenten van bezieling. Het predikantschap is een voorrecht. De ontmoeting met elkaar en de teksten inspireren me steeds opnieuw.
 
In dagen dat de kerk kleiner wordt, zoekt hij graag naar nieuwe vormen voor deze oude bronnen. Met scholen, in kleine groepen, op onverwachte plekken, in gesprekken binnen en buiten de muren van de kerk. Voor hem ligt de toekomst van de gemeente - zonder te weten hoe die eruit zal zien - in de confrontatie. Confrontatie tussen oud en nieuw, tussen gelovig en ongelovig, tussen de kerk en  de wereld, tussen traditie en nieuw begin.
 
Laat U opnieuw inspireren op woensdag 20 februari 2019.
Aanvang 20.00 u. Entree € 5.
Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”, ‘t Kerkestuk 1, Reeuwijk

Onderwerpen