Aftrap verkiezingscampagne SP Gouda: Minder hard, meer vanuit het hartAftrap verkiezingscampagne SP Gouda: Minder hard, meer vanuit het hart

Op zaterdag 10 februari trapt de SP de verkiezingscampagne af in winkelcentrum Bloemendaal. In de aanloop naar Valentijnsdag deelt de SP van 12:00 uur – 15:00 uur hartjes uit en nodigt bewoners uit om hun hartekreet te delen. Iedereen in Gouda heeft hart voor onze mooie stad. de SP wil in gesprek over hoe we met elkaar de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit in Gouda weer tot bloei kunnen brengen.

Voor de SP betekent dat een stad waarin we voor elkaar zorgen, met goede zorg voor iedereen, want ziek, oud of kwetsbaar zijn is geen keuze. Daarom schaft de SP de eigen bijdrage voor de gemeentelijke zorgvoorzieningen af. We maken geld vrij om het schoolzwemmen weer in te voeren zodat alle kinderen goed leren zwemmen. De financiële (on)mogelijkheden van gezinnen mogen niet leidend zijn voor de zwemvaardigheid van onze kinderen. De SP zet zich in voor een duurzame, groene en schone stad voor alle bewoners van Gouda en niet alleen voor degenen die het zich kunnen veroorloven.


De SP bezoekt komende periode elke week een andere wijk en gaat met bewoners in gesprek over hoe we met elkaar van Gouda een gemeenschap bouwen waarin de mens centraal staat en niet de wetten van de markt. Waar de zorg, het onderwijs en de sociale huurwoningen geen kostenposten zijn, maar parels die we beschermen. Een Goudse samenleving die geen optelsom is van met elkaar concurrerende individuen, maar een gemeenschap waarin we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen.

Onderwerpen