Take exactly as prescribed and generic propecia in us do not exceed the recommended..

Programmanieuws

Afschaffing leges faunaschadeAfschaffing leges faunaschade
 
Agrariërs die een tegemoetkoming aanvragen omdat zij schade hebben aan landbouwgewassen hoeven vanaf 2019 geen vergoeding meer te betalen voor het in behandeling nemen van hun aanvraag.
Dat hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten op voorstel van de fractie van SGP & ChristenUnie.

 
Statenlid Henk van Dieren: "Wij hebben al meerdere keren aandacht gevraagd voor het feit dat agrariërs afzien van aanvragen, omdat zij € 300 leges moeten betalen en ook nog eens een soort eigen risico hebben van € 250. Op deze manier wordt een drempel opgeworpen om een aanvraag in te dienen. Met ons voorstel wordt deze drempel weggehaald. Wij hopen dat de boeren na 1 januari sneller een compensatie zullen aanvragen. Juist daarom hebben wij ook voorgesteld om hiervoor € 100.000 in de begroting 2019 op te nemen."
 
In november 2018 behandelen Provinciale Staten de begroting 2019, waarbij de legesverordening ook zal worden aangepast.

Onderwerpen