Programmanieuws

GroenLinks zeer kritisch over plan extra ruimte aan veehouderijenGroenLinks zeer kritisch over plan extra ruimte aan veehouderijen

Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor om aan bestaande intensieve veehouderijen in Zuid-Holland extra uitbreidingsruimte te verlenen van  2 hectare. GroenLinks heeft grote bedenkingen bij dit plan omdat er geen enkele juridische garantie is dat de vrijwillige maatregelen voor duurzaamheid en dierenwelzijn worden vastgesteld en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

GroenLinks fractievoorzitter Huri Sahin: “Met dit voorstel neemt het college onnodige risico’s. Op basis van alleen een manifest ga je geen fundamentele besluiten nemen over de toekomst van de inrichting van de ruimte in onze sterk verstedelijkte provincie. In Zuid-Holland is er geen ruimte voor intensieve veehouderij. Dit voorstel brengt onnodig veel risico’s met zich voor het milieu, de gezondheid van onze inwoners en het welzijn van de dieren.“

Een belangrijk punt van kritiek is dat de maatregelen die de veehouderijen aankondigen te willen  nemen niet juridisch afdwingbaar zijn én dat de maatregelen voor duurzaamheid en dierenwelzijn alleen maar hoeven te gelden voor de extra bedrijfsruimte. Wat GroenLinks betreft moeten de plannen aangepast worden zodat voorkomen wordt dat de intensieve veehouderij nog verder uitbreidt zonder dat er goede waarborgen komen op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Woensdag 6 december 2017 wordt het voorstel in de commissie Duurzame Ontwikkeling behandeld. 

Onderwerpen