Programmanieuws

Plan voor herinrichting Lange Burchwal en Wijngaardstraat OudewaterPlan voor herinrichting Lange Burchwal en Wijngaardstraat Oudewater
 
Het plan om de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en omgeving te verbeteren is donderdag 14 november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Die sprak zich uit over verschillende toekomstbestendige varianten. Die gingen uit van het tegengaan van wateroverlast, het treffen van parkeermaatregelen en verfraaiing van het straatbeeld.
 
De verbeterplannen staan al een tijd op de agenda. In 2017 heeft de gemeenteraad het Masterplan Binnenstad vastgesteld. Samengevat staat hierin dat Oudewater de openbare ruimte van de binnenstad meer allure wil geven, door onder andere de inrichting van de straten in het stadshart te verbeteren. De Lange Burchwal, Wijngaardstraat en omgeving zijn nu aan de beurt.
,,Met de huidige plannen voor de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en directe omgeving richten we de openbare ruimte toekomstbestendig in. We hebben in het plan aandacht voor het beperken van de wateroverlast, het parkeren en we zorgen voor een verfraaiing van onze binnenstad. Naast deze uitgangspunten is goed gekeken wat er ruimtelijk en financieel haalbaar is,’’ vat wethouder Walther Kok samen.
 
Oplossing voor de wateroverlast
Hevige regenbuien zorgden in de afgelopen jaren bij verschillende bewoners voor wateroverlast. In overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) trof Oudewater tijdelijke maatregelen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. ,,In de huidige ontwerpvarianten passen we de riolering en het afwateringssysteem aan om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen,’’ beklemtoont wethouder Bas Lont.
 
Parkeren in de binnenstad
Het parkeren in de binnenstad is al langer een punt van aandacht. De gemeenteraad wil geen fysieke maatregelen treffen om het parkeren te weren. Op cruciale punten worden er tevens maatregelen getroffen, zodat de hulpdiensten altijd op tijd ter plaatse kunnen zijn. Er komt een aanduiding van de reeds legale parkeerplaatsen in de Wijngaardstraat. De gemeenteraad toonde zich geen voorstander van het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen.
 
Herinrichting Lange Burchwal
Om de Lange Burchwal optimaal in te richten verdwijnen de slingers uit het straatbeeld. Op die manier ontstaat er ruimte voor extra parkeerplaatsen. Voor de herinrichting werkt de gemeente met gebakken klinkers. Bij de herinrichting komt er extra aandacht voor het ontmoedigen van te hard rijden. Mocht na verloop van tijd blijken dat die maatregelen geen of onvoldoende effect hebben, dan volgen er mogelijk extra maatregelen. Ook het weren van zwaar verkeer krijgt aandacht. Bij de verdere uitwerking van de plannen betrekt de gemeente de bewoners, net zoals dit tot nu toe steeds is gebeurd.

Onderwerpen