Programmanieuws

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenen prestatieafspraken WonenGemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenen prestatieafspraken Wonen
 
De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenden op 11 december de prestatieafspraken Wonen 2019-2022. Prestatieafspraken zijn gemaakt over de thema’s betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van specifieke doelgroepen, maar ook over bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen en veiligheid.

Tijdens de bijeenkomst hebben de partijen uitgesproken dat gelijkwaardigheid, wederkerigheid en integrale samenwerking belangrijke kernwoorden zijn bij de uitvoering van de afspraken. De partijen kijken er naar uit om vanaf januari gezamenlijk uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.
 
Eerste keer
In 2017 maakten de gemeente Krimpenerwaard, de vijf lokale woningcorporaties en hun huurdersorganisaties voor de eerste keer prestatieafspraken. Hierin spraken zij af op welke manier zij in 2018 een bijdrage konden leveren aan de uitvoering van de gemeentelijke Woonvisie.
 
Afgelopen jaar stond in het teken van de uitvoering van de afspraken die in 2017 zijn opgesteld. Er is bijvoorbeeld samengewerkt met de GGD Midden-Holland. Daar zijn bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken mee gemaakt over het voorkomen van huisuitzettingen. In januari 2019 wordt het convenant met de GGD Midden Holland, de wooncorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente ondertekend.
 

Onderwerpen